logo fascia

NL FR

Word lid van onze federatie & geniet van onze vele voordelen

Een beroepsvereniging staat of valt natuurlijk met zijn leden. De FFBNL tracht de belangen van alle fasciatherapeuten te behartigen, of je nu net aan de opleiding gestart bent of reeds een ervaren rot in het vak bent.

Om zo goed mogelijk te kunnen werken is het belangrijk dat we een groot draagvlak hebben, m.a.w dat we zo veel mogelijk leden hebben. Lid worden heeft vele voordelen. Je vindt ze opgesomd onder deze rubriek, alsook de procedure om lid te worden. En nu, inschrijven maar!

Lidgelden

In het kader van een nauwere samenwerking tussen FFBNL en Axxon zijn er belangrijke verschuivingen in het betalen van het lidgeld.

De reden voor deze samenwerking ligt voornamelijk in de mogelijkheid die er door Axxon gecreëerd wordt, dat we onder de grote koepel van de kinesitherapie een ABCIG kunnen vormen.

Een Axxon Belgian Clinical Interest Group bestaat uit een aantal klinische interesseverenigingen en erkende kinesitherapeuten die hun deeldomein vertegenwoordigen.

Voordelen van een lidmaatschap

Naast de mogelijkheid om in te tekenen voor de groepsverzekering met een voordelig tarief op de BA-polis, waarin je verzekerd bent in de uitoefening van fasciatherapie en somato-psycho-pedagogie, hebben de FFBNL-leden ook gratis recht op:

  • Vermelding van naam en praktijkadres op de ledenlijst die op aanvraag naar geïnteresseerden (patiënten, artsen, etc) verstuurd wordt.
  • Vermindering van de deelnameprijs voor activiteiten georganiseerd door FFBNL.
  • Mogelijkheid tot de aankoop van een eigen naambord met logo en de aankoop van naamkaartjes voorzien van een afsprakenrooster. Te bestellen via het economaat.
  • Deelnamen aan Regionale Intervisie Groepen

Tarieven lidgelden 2024

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de betaling van de lidgelden:

Vermeld naam, optie en rijksregisternummer bij overschrijving!

Wil je lid worden van onze federatie?
embleem fascia